::: ระบบพัฒนาศักยภาพบุคคลากร :::

แก้ไขรหัสผ่านที่ปรึกษา Project พระบัญชา สุปติฏฺฐิโต วัดพระธรรมกายคานากาว่า
พัฒนาโดย พระธเนศ วรจิตฺโต วัดพระธรรมกายยามานาชิ Line ID : potter1326