::: ระบบพัฒนาศักยภาพบุคคลากร :::

แก้ไข Username

Username เดิมที่ปรึกษา Project พระบัญชา สุปติฏฺฐิโต วัดพระธรรมกายคานากาว่า
พัฒนาโดย พระธเนศ วรจิตฺโต วัดพระธรรมกายยามานาชิ Line ID : potter1326