::: ระบบพัฒนาศักยภาพบุคคลากร :::ที่ปรึกษา Project พระบัญชา สุปติฏฺฐิโต วัดพระธรรมกายคานากาว่า
พัฒนาโดย พระธเนศ วรจิตฺโต วัดพระธรรมกายยามานาชิ Line ID : potter1326